Cel szkolenia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Program szkolenia

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Ogólne wiadomości o dźwignicach
  • Budowa i działanie żurawia przeładunkowego
  • Zagrożenia przy żurawiu
  • Obsługa zawiesi
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 34 godz.
Liczba godzin praktycznych: 12 godz.

Uprawnienia

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenie zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi przeładunkowych.