Cel kursu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych i szynowych kategorii.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • pozytywny wynik badań psychotechnicznych.

Program szkolenia

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegających dozorowi
 • Rodzaje UTB
 • Udźwig i grupa natężenia pracy
 • Pojęcia stateczności urzqdzenia
 • Współpraca z hakowym
 • Budowa żurawi
 • Mechanizmy i ich budowa
 • Wyposażenie elektryczne
 • Zawiesie
 • Praca w specyficznych warunkach
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 44 godz.
Liczba godzin praktycznych: 21 godz.

Uprawnienia

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi kat.