Szkolenie blokowe trwające ogółem 60 godzin. Powyższe szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje osoby do samodzielnej pracy z komputerem oraz na stanowisku magazyniera.

Opis terminu szkolenia

Szkolenie realizowane na bieżąco po skompletowaniu grupy.

Adresaci szkolenia

Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, osoby pracujące w magazynach oraz aspirujące do stanowisk nadzoru procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie:

  • organizacji pracy w magazynach,
  • poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • obiegu dokumentów i towarów w magazynie,
  • obsługi komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych WF Mag I Symfonia oraz praktyczne zaznajomienie się z funkcjonowaniem przykładowego magazynu.

Opis metodyki szkolenia

Wykłady teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Liczba godzin teoretycznych: 50 godz.
Liczba godzin praktycznych: 10 godz.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia:

Zaświadczenie ukończenia kursu “Nowoczesny magazynier”
Warunki ukończenia szkolenia – uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminów końcowych