Cel kursu

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy.

Program szkolenia

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Działanie burt samowyładowczych
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 8 godz.
Liczba godzin praktycznych: 2 godz.

Egzamin

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją

Zaświadczenia

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia