Cel szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi w/w dźwigów.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (bqdź gimnazjum).

Program szkolenia

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Budowa dźwigów
  • Obowiązki i zadania dźwigowego
  • Awarie i wypadki
  • BHP i pierwsza pomoc
  • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 36 godz.
Liczba godzin praktycznych: 15 godz.

Uprawnienia

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenie zdobycia kwalifikacje do obsługi dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych.