Cel szkolenia

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy.

Program szkolenia

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Budowa części mechanicznej i elektrycznej
  • Aparaty i urządzenia zabezpieczające
  • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
  • Obsługa i konserwacja
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 24 godz.
Liczba godzin praktycznych: 8 godz.

Uprawnienia

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenie zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych.