Cel szkolenia

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Kategorie uprawnień:

Kategoria II S
Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kat. II W

Liczba godzin teoretycznych: 50 godz.
Liczba godzin praktycznych: 10 godz.

Kategoria IS
Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kat I W i suwnice według kat IIS

Program szkolenia

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Maszynoznawstwo specjalistyczne
  • Eksploatacja
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 74 godz.
Liczba godzin praktycznych: 16 godz.

Uprawnienia

Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenie zdobycia kwalifikacje do obsługi suwnic w kat II S lub kat I S.