Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Program szkolenia

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
 • BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • Zajęcia praktyczne

Liczba godzin teoretycznych: 47 godz.
Liczba godzin praktycznych: 20 godz.

Egzamin

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją

Zaświadczenia

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych, zaświadczenie wydane na drukach MEN.
Zaświadczenia wydawane w języku:

 • polskim,
 • angielskim,
 • niemieckim.